تمجید والی هرات از نقش هندوستان در توسعه افغانستان

تمجید والی هرات از نقش هندوستان در توسعه افغانستان

محمد آصف رحیمی والی هرات از نقش هندوستان در توسعه اقتصادی افغانستان تمجید.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که محمد آصف رحیمی روز گذشته با سرکنسول کشور هندوستان در هرات در مقر ولایت دیدار کرد. فرهاد افزود که...