والی هرات: نشست گفت وگوهای امنیتی برای هرات با اهمیت است

والی هرات: نشست گفت وگوهای امنیتی برای هرات با اهمیت است

محمد آصف رحیمی والی هرات در پنجمین دور گفت وگوهای امنیتی در هرات که لحظات قبل با محوریت خشونت ونظم سیاسی درقلعه اختیارالدین آغاز گردید ضمن خوش آمدید به مهمانان، این نشست را برای هرات از نگاه اقتصادی وامنیتی ارزشمند...