تلاش والی هرات برای کاهش قیمت مواد سوختی

تلاش والی هرات برای کاهش قیمت مواد سوختی

والی هرات برهمکاری بخش خصوصی و تلاش ادارات دولتی به منظور کاهش قیمت مواد سوختی تاکید کرده است.   محمد آصف رحیمی والی هرات امروز در نشستی با نمایندگان شورای ولایتی، روسای ادارات دولتی و وارد کننده‌گان مواد نفتی و گاز...