والی هرات ماین گزاری در کنار جاده‌ها را توسط مخالفان مسلح محکوم کرد

والی هرات ماین گزاری در کنار جاده‌ها را توسط مخالفان مسلح محکوم کرد

محمد آصف رحیمی والی هرات در پیامی، اقدام غیر انسانی تروریستان و گروه‌های هراس افگن مبنی بر ماین گزاری در جاده‌های عمومی را محکوم نمود.   وی مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده‌های شهدای انفجار ماین در ولسوالی...