والی هرات خواهان تکمیل طرح‌های توسعه شهری شد

والی هرات خواهان تکمیل طرح‌های توسعه شهری شد

والی هرات در دیدار با وزیر شهرسازی و مسکن کشور خواهان جدیت این وزارت در امر تکمیل طرح‌های توسعه شهری شد.   محمد آصف رحیمی والی هرات در نشستی با «سید سعادت منصور نادری» وزیر شهرسازی و مسکن خواهان ارائه بهتر خدمات شد. وی...