والی هرات شورای کویته پاکستان را متهم به حمایت از “تروریستان” کرد

والی هرات شورای کویته پاکستان را متهم به حمایت از “تروریستان” کرد

والی هرات شورای کویته پاکستان را متهم به حمایت از گروه های تروریستی در کشور کرد. محمد آصف رحیمی والی هرات امروز در یک کنفرانس خبری گفت: "گروه های تروریستی در هرات با شورای کویته در تماس هستند و از سوی این شورا حمایت...