والی هرات: برخورد سلیقه‌ای با خبرنگاران قابل قبول نیست

والی هرات: برخورد سلیقه‌ای با خبرنگاران قابل قبول نیست

مقام‌های محلی در ولایت هرات می‌گویند که مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات، تمام ادارات دولتی و سکتور خصوصی مکلف به ارائه معلومات و اطلاعات به خبرنگاران و مردم هستند.   «محمد آصف رحیمی» والی هرات که در جلسه اداری امروز...