والی هرات بر حمایت از فعالیت‌های زنان این ولایت تاکید کرد

والی هرات بر حمایت از فعالیت‌های زنان این ولایت تاکید کرد

والی هرات خواهان حمایت جدی موسسات بین المللی ازفعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی زنان ولایت هرات شد.   محمد آصف رحیمی که باهیئت موسسه انکشافی ملل متحد روز گذشته دیدارنموده می‌گوید که سرمایه گذاری دربخش توسعه ظرفیت زنان...