والی هرات بر تامین حق دسترسی به اطلاعات تاکید نمود

والی هرات بر تامین حق دسترسی به اطلاعات تاکید نمود

والی هرات در دیدار با اعضای کمیته مشترک امنیت ومصونیت خبرنگاران گفت که دسترسی آزاد به اطلاعات حق مسلم هر شهروند دانسته و بر اجرایی شدن آن توسط اداره های دولتی تاکید نمود.   محمد آصف رحیمی والی هرات گفت که فعالیت آزاد...