تاکید والی هرات بر افزایش مشارکت جوانان در اداره محلی

تاکید والی هرات بر افزایش مشارکت جوانان در اداره محلی

محمد آصف رحیمی والی هرات بر افزایش مشارکت جوانان در سطوح مختلف در اداره محلی این ولایت تاکید کرد.   وی روز گذشته   با شماری از جوانان و مسئولان کمیسیون ولایتی نظارت بر تطبیق راهبرد جوانان در مقر ساختمان اداری مقام...