تاکید والی هرات بر مهار جرایم و تامین امنیت بهتر

تاکید والی هرات بر مهار جرایم و تامین امنیت بهتر

محمد آصف رحیمی والی هرات در دیدار با مسئولان بخش‌های امنیتی این ولایت بر مهار جرایم و تامین امنیت بهتر در هرات تاکید نمود.   محمد آصف رحیمی والی هرات در این دیدار با اشاره به ارتکاب واقعات متعدد جرم و جنایت در سطح شهر...