والی هرات در پیامی، کسب مقام نخست را به دانشجوی افغان مقیم هند تبریک گفت

والی هرات در پیامی، کسب مقام نخست را به دانشجوی افغان مقیم هند تبریک گفت

محمد آصف رحیمی والی هرات کسب مقام نخست دانشجویی در بین صد کشور جهان را توسط  یک دانشجوی دختر هراتی، تبریک گفت.   مرضیه رها رحمانیار،  یک دختر دانشجوی افغان که از ولایت هرات است، در کشور هندوستان و از میان بیش از ۱۰۰...