والی هرات: آدم‌ربایی در هرات جنبه اقتصادی دارد

والی هرات: آدم‌ربایی در هرات جنبه اقتصادی دارد

آدم‌ربایی در هرات دردی است که از گذشته‌های دور تا به اکنون دامن‌گیر مردم این ولایت است. محمد آصف رحیمی والی هرات با تأکید به این مطلب گفته که این پدیده بیشتر جنبۀ اقتصادی دارد و حلقات مافیایی خاصی در آن دست دارند. والی...