والی هرات بر تلاش جدی مسئولان ادارات دولتی جهت بهبود خدمات تاکید نمود

والی هرات بر تلاش جدی مسئولان ادارات دولتی جهت بهبود خدمات تاکید نمود

والی هرات همزمان با معرفی محمد ناصرایوبی به عنوان رئیس اراضی و نصیراحمد سروری به عنوان رئیس دفتر مقام ولایت هرات، بر تلاش جدی کارمندان و مسئولان ادارات دولتی در جهت بهبود خدمات و جلوگیری از فساد تاکید نمود.   محمد آصف...