تاکید والی نیمروز به مبارزه جدی با غاصبان زمین

تاکید والی نیمروز به مبارزه جدی با غاصبان زمین

والی نیمروز به مبارزه جدی با غاصبان زمین در این ولایت تاکید کرده‌است. انجینر محمد سمیع در هنگام دیدار با مسئولان برخی از اداره‌های دولتی این مطلب را بیان کرده‌است. والی نیمروز گفت: " بدون شک مبارزه با غاصبان زمین در...