والی نیمروز با وکلای گذر شهرداری زرنج دیدار کرد

والی نیمروز با وکلای گذر شهرداری زرنج دیدار کرد

والی نیمروز در رابطه با حل مشکلات آب آشامیدنی با شماری از وکلای گذر شهرداری زرنج مرکز این ولایت دیدار و گفتگو کرد.   «محمد سمیع» والی نیمروز گفت که مشکلات مردم این ولایت در قسمت آب رسانی در حال حل شدن است. وی افزود که...