والی نیمروز: با حکم رییس جمهور مقرر شدم و براساس همین حکم کنار میروم

والی نیمروز: با حکم رییس جمهور مقرر شدم و براساس همین حکم کنار میروم

از یک هفته به این طرف ساکنان نیمروز با تجمعات اعتراضی خواهان برکناری والی این ولایت شده اند.   معترضان می گویند ناامنی و فساد اداری روز به روز در حال افزایش است اما  مقام ولایت هیچ اقدامی برای از بین بردن این مشکلات نمی...