والی نیمروز: به خانواده های شهدا کمک می شود

والی نیمروز: به خانواده های شهدا کمک می شود

از هفته شهید در ولایت نیمروز بزرگداشت به عمل آمد.   سید ولی سلطان، والی نیمروز درمراسم بزرگداشت از هفته شهید گفته است که اداره‌های دولتی این ولایت مکلف به کمک و همکاری با خانواده‌های شهدا با امکانات دست داشته شان...