بازدید والی نیمروز از جریان کار ساخت معیاری جاده حلقوی این ولایت

بازدید والی نیمروز از جریان کار ساخت معیاری جاده حلقوی این ولایت

محمد سیمع والی نیمروز روز گذشته از جریان کار ساخت معیاری جاده حلقوی شهر زرنج بازدید کرد.   در این بازدید والی نیمروز، برخی از روسای ادارت نظامی و غیرنظامی، اعضای شورای ولایتی و بازرگانان ملی وی را همراهی...