والی ننگرهار از مقامش استعفاد داد

والی ننگرهار از مقامش استعفاد داد

سلیم قندوزی والی ننگرهار در یک نشست خبری اعلام کرد که به دلیل مداخلات برخی افراد غیر مسئول در امور این ولایت و بی توجهی دولت مرکزی از مقامش کنار رفته است. آقای قندوزی گفته است که ناهنجاری های ادارات محلی در ولایت ننگرهار...