والی فراه: نیروهای هوایی به دشمنان کشور جواب دندان شکن می‌دهند

والی فراه: نیروهای هوایی به دشمنان کشور جواب دندان شکن می‌دهند

والی فراه گفت که نیروهای قوای هوایی افغان نسبت به گذشته با تجهیزات مدرن اکمال شده و در کنار سایر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به دشمنان قسم خورده ی این کشور جواب دندان شکن داده است.   عبدالبصیر سالنگی والی فراه در نشستی...