والی غور خانه‌تکانی را از خانه خودش آغاز کرد

والی غور خانه‌تکانی را از خانه خودش آغاز کرد

والی غور دریک اقدام تازه معاونش و چند کارمند نهادهای دولتی این ولایت را به دادستانی معرفی کرد. سیما جوینده در تماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت که پس از انتقادهایی که از کارکرد ضعیف نهادهای دولتی در این ولایت شده بود وی...