والی غزنی: به تهدیدهای امنیتی در غزنی توجه نمایید

والی غزنی: به تهدیدهای امنیتی در غزنی توجه نمایید

والی غزنی می‌گوید که تهدیدهای امنیتی در این ولایت کمتر از هلمند نیست، ولی مقام های مرکزی به این نگرانی ها توجه لازم را ندارند. عبدالکریم متین، والی غزنی گفت که هنوز هم چالش‌های امنیتی در این ولایت بیشتر از چیزی است که...