والی جدید سمنگان معرفی شد

والی جدید سمنگان معرفی شد

سخنگوی اداره ارگان‌های محل گفت که والی جدید سمنگان امروز سه شنبه، رسماً توسط داکتر تیمور شاران معیین پالیسی این اداره معرفی شد.   منیره یوسف‌زاده سخنگوی اداره ارگان‌های محلی افزود که عبدالطیف ابراهیمی والی جدید...