والی سابق هرات درگذشت

والی سابق هرات درگذشت

حسین انوری مشاور رییس جمهوری کشور، وزیر پیشین زراعت و والی سابق هرات در سن ۶۰ سالگی درگذشت. آقای انوری که بیمار بود برای مداوا به هند رفت و در همانجا از دنیا رفت. او در زمان جنگ علیه شوروی از شناخته شده ترین فرماندهان...