والی بلخ به ازبکستان سفر کرد

والی بلخ به ازبکستان سفر کرد

والی بلخ برای دیدار با مقام های کشور ازبکستان به این کشور رفت. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ گفت عطا محمد نور والی بلخ در دیدار با مقام های کشور ازبکستان از زحمات اسلام کریمف رییس جمهور فقید این کشور برای رشد و تحکیم...