والی بامیان از ورزشکاران تقدیر کرد

والی بامیان از ورزشکاران تقدیر کرد

مقام ها در بامیان اعلام کردند که برای ورزشکاران مدال آور یک نمره زمین در این ولایت داده خواهد شد. محمد طاهر زهیر والی بامیان گفته است هر ورزشکار که در مسابقات بین المللی و ملی خوب بدرخشد و برای افغانستان افتخار آفرینی...