واشنگتن‌پست: غنی باید از کرزی بیاموزد

واشنگتن‌پست: غنی باید از کرزی بیاموزد

نشریه آمریکایی واشنگتن پست با متهم کردن رییس جمهور به قوم‌گرایی، نوشته است که اشرف غنی مشاورانی از قوم و قبیله‌اش را گرد آورده و از پشتون گرایی حمایت می‌کند. واشنگتن پست در گزارش مفصلی نوشت: اشرف‌غنی از یک سو با فقر و...