غرق‌‌‌‌‌‌‌کردن کابل در دریای شراب، ناکام ماند

غرق‌‌‌‌‌‌‌کردن کابل در دریای شراب، ناکام ماند

نیروهای امنیتی در شهر کابل، ۱۱ کانتینر مشروبات الکلی را توقیف کردند. وزارت امور داخله خبر داده است که نیروهای کشفی و امنیتی این وزارت، ۱۱ کانتینر مملو از مشروبات الکلی را در شهر کابل، توقیف کرده است. در خبرنامه‌ای که...