توقف واردات مواد خام از ایران چرخ صنعت را در هرات کند کرده است

توقف واردات مواد خام از ایران چرخ صنعت را در هرات کند کرده است

شماری از کارخانه‌داران در هرات گفته اند که پس از وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این کشور صادرات مواد اولیه و مواد خام خود را به هرات متوقف کرده است.   آنان گفته اند که توقف مواد اولیه و مواد خام بر وضعیت اقتصادی این...