جلو وارادات ادویه بی‌کیفیت به داخل کشور گرفته شود

جلو وارادات ادویه بی‌کیفیت به داخل کشور گرفته شود

نماینده فوق العاده رییس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت داری خوب تاکید می‎کند که با جلو گیری از وارد شدن ادویه بی کیفیت باید زنده‎گی میلیون‎ها تن را از مرگ در کشور نجات داد. احمد ضیا مسعود امروز در نشست خبری زیر نام غنی...