هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های سربازان کشته شده افغان ساخته خواهد شد

هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های سربازان کشته شده افغان ساخته خواهد شد

هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های سربازان کشته شده افغان، به کمک مالی یک سرمایه‌گذار قطری ساخته خواهد شد.   سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی افغانستان گفته که قرار داد اعمار این واحدهای مسکونی را با شهزاده شیخ...