کرملین از برندۀ شدن هیلاری کلینتون بیم داشته است

کرملین از برندۀ شدن هیلاری کلینتون بیم داشته است

مقام‌های ارشد استخباراتی روسیه به برنده شدن دونالد ترامپ، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شک داشتند. جمیز کلپر، رییس ادارۀ ملی استخبارات امریکا، در کمیتۀ خدمات نظامی سنای این کشور گفته است که روسیه به شدت از برندۀ...