هیسم: کابل باید در کنار صلح خواهی جنگ را نیز ادامه دهد

هیسم: کابل باید در کنار صلح خواهی جنگ را نیز ادامه دهد

نیکولاس هیسم، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در کشور گفته که حکومت وحدت ملی باید در کنار ادامۀ تلاش‌های صلح از گزینۀ نظامی نیز برای برقراری امنیت و ثبات کار گیرد. آقای هیسم که در نشست قلب آسیا – روند استانبول امروز حضور...