هیئت چینی با معاون دوم رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد

هیئت چینی با معاون دوم رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد

هیئت از محققان چینی همراه با یاو جینگ سفیر چین مقیم کابل با سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کردند.   در این دیدار روابط افغانستان و چین در عرصه‌های آکادمیک، علمی، اقتصادی و تجاری از جانب هیئت...