در هفته آینده هیئت عالی رتبه پاکستانی وارد کابل می‌شود

در هفته آینده هیئت عالی رتبه پاکستانی وارد کابل می‌شود

مسئولان در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گویند که در هفته آینده با هیئت پاکستان در مورد مهاجرین افغان در آن کشور گفتگو خواهند کرد.   برخی از کشورهای کمک کننده و نمایندگان سازمان‌های بین المللی، روز گذشته در یک نشست...