هیئت نظارت بر برجام  تشکیل جلسه داد

هیئت نظارت بر برجام  تشکیل جلسه داد

عصر دوشنبه، هیأت نظارت بر اجرای برجام به ریاست حسن روحانی تشکیل جلسه داد.   در این جلسه آخرین وضعیت قانون تحریمی جدید آمریکا و پیامدهای آن برای تهران به بحث گذاشته شد. اعضاء هیئت نظارت بر برجام بر ضرورت آنچه «پاسخ...