هیئتی به منظور بررسی مشکلات بازرگانان به هرات رسید

هیئتی به منظور بررسی مشکلات بازرگانان به هرات رسید

هیئتی از مرکز افغانستان به منظور بررسی مشکلات بازرگانان و روی دست گرفتن راه حلی مناسب، صبح امروز وارد این ولایت شد.   کامله صدیقی معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان در راس این هیت قرار دارد. وی امروز در یک نشست خبری،...