هیئت مرکزی والی جدید بلخ را معرفی می‌کند

هیئت مرکزی والی جدید بلخ را معرفی می‌کند

«منیر فرهاد» سخنگوی مقام ولایت بلخ گفت که «محمداسحاق رهگذر» امروز ۲ حمل از سوی یک هیئت مرکزی طی مراسم خاص به حیث جانشین عطامحمد نور، معرفی می‌شود.   این درحالیست که عطامحمد نور، روز گذشته در مراسم تجلیل از نوروز در...