هیئت علمی و دانشمندان آمریکایی به تصمیم ترامپ واکنش تند نشان داده‌اند

هیئت علمی و دانشمندان آمریکایی به تصمیم ترامپ واکنش تند نشان داده‌اند

استادان و دانشمندان امریکایی به شدت به تصمیم اخیر دونالد ترامپ رییس جمهور این کشور واکنش تند نشان دادند. این استادان و دانشمندان امریکایی گفته‌اند که در سه سال اخیر، تنها از کشور ایران، بیش از ۳ هزار نفر در دانشگاه های...