دیدار رییس جمهور غنی با هیئت جوانان در چوکات نیروهای دولتی

دیدار رییس جمهور غنی با هیئت جوانان در چوکات نیروهای دولتی

محمد اشرف غنی رییس‌جمهورکشور با اعضای هیئت بررسی موجودیت جوانان زیر سن ۱۸ سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دیدارو یافته‎های ابتدایی آنان را در این خصوص شنیده است. آقای غنی پس از شنیدن گزارش این هیئت گفت که این...