هیئت تحقیق قتل زهرا: به ولایت غور رفت

هیئت تحقیق قتل زهرا: به ولایت غور رفت

یک هیئت متشکل از نهادهای دولتی و غیر دولتی برای بررسی علت قتل زهرا امروز وارد ولایت غور شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در این باره به تلویزیون چکاد گفت: "صبح امروز هیئتی متشکل از وزارت امور زنان، حقوق بشر و یوناما...