هیئت تحقیق رییس جمهور در مورد جذب نوجوانان زیر سن قانونی در صف نیروهای امنیتی به غور رسید

هیئت تحقیق رییس جمهور در مورد جذب نوجوانان زیر سن قانونی در صف نیروهای امنیتی به غور رسید

هیئت تحقیقی رییس جمهور به منظور جلوگیری از ورود نوجوانان زیر سن ۱۸ سال به صفوف نیروهای امنیتی امروز وارد ولایت غور شد. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد گفت: "در راس این هیئت محمد یونس هوتک و حبیب الله احمدزی...