هیئت تحقیق رییس جمهور از قطعات پولیس هرات بازدید کرد

هیئت تحقیق رییس جمهور از قطعات پولیس هرات بازدید کرد

هیئت تحقیق رییس جمهور در خصوص ورود افراد زیر سن ۱۸ سال شب گذشته وارد هرات شد. در راس این هیئت محمد یونس هوتک و حبیب الله احمد زی مشاوران رییس جمهور در امور نظامی و اقوام و قبایل حضور داشتند. این هیئت بعد از بازدید از قطعات...