یک هیئت تجارتی از ایران وارد ولایت نیمروز شد

یک هیئت تجارتی از ایران وارد ولایت نیمروز شد

یک هیئت تحت ریاست معاون بین المللی وزارت تجارت و صنایع کشور ایران همراه با برخی از مسئولان ترانزیتی و بازرگانی آن کشور به ولایت نیمروز سفر نمود.   هدف این سفر، بررسی بخش‌های تجاری، نشست با بازرگانان افغان، حل برخی از...