هیئت اعزامی، در دام فساد اداری

هیئت اعزامی، در دام فساد اداری

رئیس و دو عضو هیئت اعزامی اداره ارگان‌های محل که برای بازرسی اداره شهرداری به این ولایت آمده بودند، به ظن گرفتن رشوه بازداشت شدند.   منیره یوسف‌زاده سخن‌گوی اداره مستقل ارگان‌های محل در صحبت با تلویزیون چکاد، این...