هکران به نیروگاه‌های هسته‌ای ‌آمریکا هجوم بردند

هکران به نیروگاه‌های هسته‌ای ‌آمریکا هجوم بردند

هکران به نیروگاه‌های هسته‌ای ‌آمریکا هجوم بردند   به نقل از رسانه‌های آمریکایی، هکران به سیستم‌های اداری چندین نیروگاه هسته‌این کشور حمله کردند. به اساس گزارش‌ها، هکرها حتی توانستد که چندین نیروگاه را هک نمایند...