هوش چیست و چگونه رشد می کند؟

هوش چیست و چگونه رشد می کند؟

پاسخ به سوالات رایج درباره هوش بعضی پدر و مادرها، به خصوص آن ها که دفعه اولشان است بچه دار می شوند، مدام احساس می کنند فرزندشان باهوش تر از همسن و سال هایش است و باید تحت آموزش و امکانات خاص، رشد و پرورش شایسته ای داشته...