هوش اجتماعی یعنی چه ؟

هوش اجتماعی یعنی چه ؟

تا به حال آدم هایی را دیده اید که به دلیل سهل انگاری و خطای خودشان، دچار دردسر می شوند اما بعد از خلاصی از دردسر دوباره همان رفتارها را تکرار می کنند؟ به نظر شما منظور از همدلی چیست؟ چرا بعضی ها خیلی راحت می توانند با...