هوست، رییس موزیم فیفا در شهر زوریخ سویس استعفا می‌کند

هوست، رییس موزیم فیفا در شهر زوریخ سویس استعفا می‌کند

فدراسیون بین المللی فوتبال گزارش داده است که مدیر عامل موزیم ۱۴۰ میلیون دالری فیفا این سمت را ترک می‌کند. موزیم فیفا که فبروری امسال در شهر زوریخ سویس گشایش یافت نتوانست توجه شمار زیاد مراجعین را به خود جلب کند. فیفا با...